Spira Rekrytering AB
Karriärsamtal  |  Analys  |  Uppdrag  |  News  |  Kontakta oss  |  In English
Analys

Vi erbjuder gärna analys som ett kompletterande verktyg då kunden så önskar.

Analys kan användas i en rekryteringsprocess men även med fördel i övrig strategisk personalutveckling såsom karriärsamtal, utvecklingssamtal, grupputveckling, förändringsarbete, coaching mm. Verktyget ger en bättre bild av både individens egen ambition men även av företagets mål och hur dessa kan samverka på ett optimalt sätt.


Det hela går till på följande sätt:

Kandidaten/kandidaterna gör ett databaserat test (analys) som inkluderar dels en personlig återkoppling och sedan får även beställaren en återkoppling.

Vi strävar efter att den tid varje kandidat lägger på att göra en analys alltid skall upplevas som en investering i den personliga utvecklingen just genom återkoppling.

Analysen finns ofta i en basmodell som mäter individens grundläggande behov och drivkrafter. Denna kan sedan byggas på med mer djupgående analys för att identifiera beslutsstil, problemlösning, kommunikation o.d.

Kontakta oss gärna för mer information och offert för att hitta den analys som passar just ert företag.

I vårt rekryteringsarbete ingår alltid en gedigen referenstagning.

En väl genomförd genomlysning gynnar alla parter.