Spira Rekrytering AB
Karriärsamtal  |  Analys  |  Uppdrag  |  News  |  Kontakta oss  |  In English
Etik

Vi arbetar enligt ESK:s regler gällande sekretess och diskretion för uppdrag inom executive search och vi är också medlemmar i Sveriges HR-Förening. Vår storlek gör att både kunder och kandidater kan hanteras med både personlighet och sekretess.

Men vi på Spira Rekrytering anser också att etik är att ha en genuin respekt för de kunder och kandidater vi möter. Som headhunters har vi inte bara ansvar att göra lyckade uppdrag enbart sett ur kundens behov. Vi måste även se och ta ansvar för kandidatens perspektiv och därför sträva efter att ha så god insikt i varje enskilt uppdrag som möjligt. Då blir uppdraget även lyckat ur kandidatens perspektiv.

Vi ser på rekryteringsprocessen som ett samarbetsprocess där alla parter skall kunna fungera långsiktigt, både lönsamhetsmässigt och mänskligt.

Säkerligen är detta en bidragande orsak till att så många kunder och kandidater väljer att anlita oss upprepade gånger.

I affärer skall man ha ett varmt hjärta, kallt huvud och rena händer.