Spira Rekrytering AB
Karriärsamtal  |  Analys  |  Uppdrag  |  News  |  Kontakta oss  |  In English
Om företaget

Spira Rekrytering AB:s bildades hösten 2004. Vårt uppdrag är att hitta och utveckla nyckelpersoner till ansvarspositioner, främst i Västsverige, men vi har även genomfört uppdrag i Öresundsregionen, Stockholm, London och Norge.

Vi fungerar som partner inom headhunting och executive search och erbjuder kunden det kompetensstöd man vid varje givet tillfälle bäst behöver. Att lyckas är inte ett hastverk eller en slump. Det kräver betydligt mer än så. Branscherfarenhet sedan 1993 ger oss utmärkt insikt i hur varje specifikt uppdrag bör genomföras och förmåga att driva det till ett positivt avslut. Varje gång.

Att hitta rätt personer handlar inte enbart om att ha rätt kontakter i branschen eller en stor CV-bank. Det handlar om att även ha en bra omvärldsbevakning, fingertoppskänsla och insikt i vad som gör varje företag framgångsrikt. Att kunna föra en kreativ dialog med respektive kund för att få fram lösningar som varje gång erbjuder lite utöver det vanliga och medarbetare med förmåga att ge företaget framgång och utveckling.

Vi har unik inlevelseförmåga i kundernas och kandidaternas verklighet och respekt för deras behov. På så sätt skapas förutsättningarna för långsiktigt goda kontakter.

Våra kunder återkommer med nya uppdrag och flera nya kunder är de som tidigare varit kandidater i rekryteringsprocesser och som trivs med vårt sätt att arbeta.
  • Unika nätverk & kunskapsbas inom marknad, ledarskap och styrelsearbete
  • Bred erfarenhet av olika branscher: reklam, media, handel och industri
  • Engagemang, proffsighet och personlighet
  • Ansvarstagande, sekretess och etik

spirar [˛sp'i:rar] spirade spirat spira verb
växa fram ur jorden (även bildligt om annat som börjar utveckla sig)