Spira Rekrytering AB
Karriärsamtal  |  Analys  |  Uppdrag  |  News  |  Kontakta oss  |  In English
Välkommen!
Vi identifierar nyckelpersoner till ledande positioner, främst i Västsverige.REKRYTERING
Kandidater finner vi primärt via executive search & genomgång av relevanta nätverk. Genom kunskap, personlighet och proffsighet identifierar vi rätt person till rätt position.

INTERNREKRYTERING
I många fall finns rätt person för uppdraget redan på företaget.
Vi hjälper till att göra ett internt urval genom djupintervjuer, analys och referenser.

STYRELSEREKRYTERING
Vi hjälper nomineringskommittén att ta fram styrelseledamöter efter noga formulerad kravspecifikation på samma sätt som vid en rekrytering. Vi har ett särskilt bra nätverk av kvinnliga styrelsekandidater.

JOBBCOACHING
Just nu har AF ingen aktiv jobbcoaching. Däremot erbjuder vi öppna öppna utbildningstillfällen via Wimab Utbildning - Boka in dig på "Ta makten över din karriär".

KARRIÄRSAMTAL
I tider av förändring kan behoven av antal medarbetare snabbt variera. Självklart skall varje medarbetare erbjudas bästa möjliga chans att gå vidare. Men det kan vara svårt att själv internt stötta medarbetaren i den nya situationen.


Vi gör det vi är bäst på.
Ni får tid att göra det ni är bäst på.
En bra grund för ett lyckat samarbete.


© Spira Rekrytering AB 2015
 
 
 


    Gilla oss gärna på
Facebook Spira News