Spira Rekrytering AB
Karriärsamtal  |  Analys  |  Uppdrag  |  News  |  Kontakta oss  |  In English
Internrekrytering

Rekrytering handlar inte enbart om att hitta personer utanför företaget. Självklart skall man också beakta vilken kompetens man faktiskt redan har internt. Gräv där du står.

En sådan professionellt genomförd intern rekryteringsprocess är således ett sätt för företaget att behålla kompetens och skapa en företagskultur som motiverar medarbetarna till kontinuerlig vidareutveckling. Men att själv göra en bedömning av denna kompetens kan upplevas som både svårt och resurskrävande.

Spira Rekrytering kan som extern part på ett objektivt sätt kartlägga varje medarbetares kompetens och utvecklingspotential. Genom intervjuer, samtal med arbetsgrupp och referenstagning får vi fram ett beslutsunderlag som på ett respektfullt sätt ger alla en rättvis bedömning och en möjlighet att bli hörd och sedd.


Företaget och medarbetarna kan känna sig trygga med att rätt person fått jobbet.

En rätt genomförd intern rekrytering kan dessutom vara ett kraftfullt sätt att identifiera framtida nyckelpersoner inom organisationen.

Möjlighet till utveckling skapar motiverad personal.