nyhetsbrev_rekrytering

Njut av vackert väder!

Men rusta för storm. Då jag ger mig ut på tidiga morgonpromenaden tillsammans med hunden njuter jag av naturens ljud och dofter, gärna i kombination med radio. Det ger mig både avkoppling och ibland helt oväntade kunskaper.

En dag kåserade en fd styrman på P1 om hur man på sjön värdesätter erfarenhet och man därför i gott sjömanskap inkluderar att lära och att vara förberedd på det värsta. Han berättade om en period då rederiet han jobbat för hade blivit uppköpt av ett riskkapitalbolag. Chiefen hade skakat uppgivet på huvudet och sagt ”jag ger det högst 2 år”. Successivt erfor nu personalen hur den nya ägaren drog ner på underhåll och antal reservdelar samt sade upp underentreprenörer i hamnar runt om i världen. Fler incidenter inträffade, läckande relingar tätades temporärt med vad som stod till buds, personalstyrkan drogs kraftigt ner och till slut hamnade en båt i akut sjönöd. Besättningen räddades under dramatiska former och båten gick till botten. Den nya ägaren – som endast rustat för vackert väder – drog sig ur. Det hade gått exakt 2 år, precis som en erfaren sjöman från maskinrummet sagt.

En kvinna som verkligen orsakat storm på senare tid är Annica Dahlström, hjärnforskare på Göteborgs Universitet. Omväxlande hotad och hyllad. Läs hennes tankar om hur vi borde ha bättre koll på vårt ursprung. Och hur är det, ÄR våra hjärnor olika ?!

När det går fort, man skall nå resultat snabbt och kostnadseffektivt så är det lätt att glömma ”det goda sjömanskapet”. Det kan faktiskt tom vara ganska jobbigt att dra lärdom av gamla erfarenheter eftersom de, emellanåt, visar på att vi gjorde dåliga eller felaktiga val. Samtidigt är det gjorda erfarenheter som gör att vi kommer vidare. Blir klokare och kan göra saker bättre, snabbare och mer kostnadseffektiva.

Det här Newset innehåller därför också mycket om hur man rustar för framtiden. Att inte låta kortsiktigt fokus medföra att pengar o/e resurser slösas bort. Vi har träffat Karin Ingelhag på Meritea som jobbar med att stärka den strategiska kompetensförsörjningen i Västra Götalandsregionen och berättat mer om den. Om hur man arbetar med mer effektiva och lönsamma projekt samt verkligen använder de resurser som finns berättar Lotta Nissbrandt på Lonia. Tillsammans med Comwells Meeting Designers kommer vi på Spira att löpande bjuda in till olika trevliga och nyttiga aktiviteter med fokus på att få till mer effektiva möten.

Några som verkligen följer med tiden är företagen Årstiderna. De levererar korgar med ekologiska produkter direkt till dörren – året runt. Vi lottar ut massor av färska godsaker. Läs mer längre ner i Newset om hur du deltar.

Snart är sommaren här och då hoppas nog de flesta på vackert väder som ger möjlighet till avkoppling och samvaro med familj och vänner. Även om den inbitne seglaren/surfaren gärna kombinerar det med lite starkare vindar. Vi på Spira hoppas vi och vårt News kunnat intressera, informera och inspirera dig en stund.[ Om du vill ändra adress eller bli borttagen från sändlistan kontakta oss på info@spirar.se ]

[ News januari 07 >> ]

[ News september 2006 >> ]

[ News april 2006 >> ]

[ News januari 2006 >> ]

[ News oktober 2005 >> ]

[ News juni-augusti 2005 >> ]Barn vill veta om sina förfäder!

Har ni, liksom jag, drabbats av djupgående förhör om dina släktingar? Frågor som: Vad hette din farfar? Vad gjorde han? Var bodde farfar och farmor? Varför hade de så många barn, vi har ju bara 2 i vår familj!


Ett riktigt förhör om fastrar, mostrar, kusiner, med noga angivelse om hur det frågande barnet var relaterat. Och detta kommer i åldern 3-6 ungefär. Det verkar som om behovet av kännedom om hur man hänger samman i generationernas nätverk finns inprogrammerat i barnets hjärna.

Jag kommer ihåg hur min dotter, när vi besökte en bronstida gravsättning, klev ner i graven och slöt ögonen: “Mamma jag försöker föreställa mig hur de levde på den tiden!” Att veta hur ens förfäder levde och hur de var till personligheten tycks mycket viktig.

Det gäller för föräldrarna att kunna ha tålamod och tid att seriöst besvara dessa frågor. Det är oerhört viktigt för barn, som nog alla vill veta vad de kommer från för släkt, att de ges tillfällen att besöka sina mor- och farföräldrar, och med stor förtjusning höra berättas om, eller i bästa fall, kunna träffa mormors mor!! Och höra henne berätta om hur hon tänkte och levde när hon var liten flicka, vilken spännande historia att lyssna till flr ett barn!

Tyvärr får de flesta av dagens barn inte möjlighet att träffa ens sina föräldrars föräldrar! Pga arbete på annan ort än födelseorten tvingas många unga föräldrar flytta bort från sina hemorter, lämnande föräldrarna kvar på hemorten. Sverige är ett långt land och det tar tid att resa på besök och det är sannerligen inte billigt för en barnfamilj, så därför blir kontakten mellan barnen och den äldre generationen ofta bristfällig. Både barnen och den äldre generationen saknar detta.

Barn idag i Sverige får inte längre information som kommer dem att känna att de finns till i ett nätverk av släktingar. Faktiskt har vi i Sverige slutat tänka på släktingar som nära anhöriga! Migrationsverket i sin iskalla effektivitet skickar ut ungdomar ur landet när de är 18 år och “vuxna”; då anses de inte längre “behöva” kontakt med föräldrar och släktingar. Man inser inte vilken oerhört stor betydelse nära kontakter med släktingar har för invandrare! Det är ju en synnerligen egendomlig inställning som har framavlats i Sverige under det senaste halvseklet ur en slags syn att vi alla är enskilda individer som existerar i ett emotionellt vacuum.

Om man ser på den evolutionära utvecklingen har detta, att leva i en grupp av vänligt inställda individer, varit oerhört viktigt för överlevnaden. Det evolutionära trycket har frammanat en speciell typ av beteende, alltså speciell hjärntyp, specialdesignad för just positiv kommunikation med omgivningen, och särskilt med den närmaste gruppen, familjen, med dess förgreningar. Denna begåvning för kommunikation med omgivningen finns utvecklad i flertalet kvinnotyp-hjärnor, och de kvinnor som haft denna begåvning har lyckats få sina barn att överleva mer än de mödrar som inte brytt sig om a skaffa positiva nätverk med omgivande individer. Därför finner man fortfarande idag denna specialbegåvning hos kvinnor; fler kvinnor än män har stor social kompetens (som vi kallar det nu) och kan avläsa ansiktsuttryck och kroppsspråk mycket bättre än merparten män kan.

Faktiskt har man under se senaste två åren kunnat specificera när denna särskilda begåvning skapas hos ett flickebarn. Man anser att under fostertiden måste små låga nivåer av östrogen underhålla feminiseringen av hjärnan i ett flickfoster, men i 2-4-årsåldern inträffar något dramatiskt. Då genomgår flickan något som forskarna kallar “småbarnspuberteten”, under vilken mycket höga nivåer av östrogen cirkulerar i flickans blod, och “marinerar” hjärnan under 1-2 år i dess höga nivåer, som liknar dem man finner hos vuxna kvinnor. Under denna marinering sker en kraftig utveckling av vissa hjärndelar i flickan, nämligen just de hjärnområden som gör att flickan får ökad förmåga att avläsa stämningar och ansiktsuttryck, och att förmedla tröstande ord och smekningar till dem i hennes omgivning som hos ser är ledsna (många småflickor är förälskade i rosa under denna period – kanske ett sammanhang?). Detta är beskrivet väl av Louann Brizendine i “The Female Brain”. som även ger information om de olika mognadsfaser som kvinnohjärnan genomgår, pga bl.a. hormonpåverkan, under hela livet.

Den vuxna kvinnan ägnar mycket tid år att bygga vänskapsband, att prata med väninnor, och löser kontroverser med långa diskussioner snarare än med gräl och våldsamheter. För våld är inte en god miljö för hennes barns uppväxt! Goda relationer innebär att om kvinnan själv dör kan någon av hennes kvinnliga släktingar eller väninnor ta hand om barnen, vilket de gör för att de är positivt inställda. Denna existens i ett nätverk av vänligt sinnade individer har troligen varit mycket betydelsefullt. Och våra hjärnor är ju programmerade för ett liv i grupp, vi är inte programmerade för att leva som ensamma individer, det mår vi inte bra av!

Så det lilla barnet har i sin hjärna en nyfikenhet om sina släktingar, dem man kan sätta sin tillit till och som man kan få hjälp av. Ett barn utan kontakt med släktingar växer upp i ett evolutions-emotionellt vacuum, som inte dagis eller skolan kan avhjälpa. Det kan bara föräldrarna och deras berättelser om tidigare generationer och samtida släktingar och kusiner. Dessa är viktiga, det är inbakat i barnets hjärna, en sorts överlevnadsmekanism.

Sedan vet vi även att det finns föräldrar som förvägrar barnen kontakt med mor-farföräldrarna. En så cynisk och självisk attityd, som skadar inte bara barnen men som även sårar den äldre generationen djupt. Det är ju något som en förälder ser fram emot på gamla da’r, att få umgås med barnbarnen och se dem växa upp, bidraga till att de mognar till kloka människor, följa deras utveckling. Att ta ifrån dem detta, att bryta denna förbindelse är, enligt mitt sätt att se, en klar misshandel av barnen, en misshandel som borde vara åtalbar och som BRIS borde kunna skrika högre om!

Det finns faktiskt en förening för föräldrar som inte får träffa sina barnbarn, så problemet är inte alltför ovanligt. Tyvärr skrivs det allför lite om denna viktiga förening, som borde få mycket mer plats i exempelvis TV-program, som väl har den största genomslagskraften av de olika mediatyperna. Vem gör ett TV-program om barnen som inte får träffa sina mor-farföräldrar?

Vi borde i Sverige bli lite mer förstående för vad våra biologiska, djupt nedärvda instinkter säger om släkten. I delar av Afrika (ex. Botswana, enl. Mma Ramotswe, den kloka, varma, traditionellt byggda kvinnan i Alexandra McCall-Smiths böcker om Damernas detektivbyrå) känner landets innevånare varandra genom att räkna upp släktrelationer. Är man släkt med någon, även på mycket stort avstånd, kan man alltid räkna med att få hjälp av denna, även i en helt annan del av landet.

Att vara släkt med någon och känna sin släkt är viktigt. Måtte även vi få upp ögonen för hur betydelsefull släkten är, vår egen om vi är lyckliga nog att ha en släkt och känna den! Måtte vi även få förståelse för invandrande personer, som traditionellt har sin styrka i släkten, och som speciellt behöver dem i en svår situation, som att flytta till ett främmande land.

Annica Dahlström
Professor vid avd för medicinsk kemi & cellbiologi vid Göteborgs UniversitetFör kontakt: annica.dahlstrom@anatgell.gu.seKompetens som konkurrensmedel?

Handen på hjärtat - arbetar ditt företag verkligen strategiskt med kompetensförsörjningen eller blir det mest spridda insatser då kunskap akut saknas för att slutföra ett uppdrag eller det blivit ett slant över? Vi på Spira Rekrytering arbetar ju ständigt med att bedöma kompetens och tycker det är viktigt. Vi beslutade oss därför att träffa Karin Ingelhag, verksamhetsansvarig på Meritea AB som är ett nyskapat dotterbolag till GR, och Business Region Göteborg AB (BRG AB).

Varför skapar man ett nytt bolag?
Både GR och BRG arbetar med att stärka och utveckla Göteborgsregionen. Genom att vi kan hjälpa organisationer till ett systematiskt arbetssätt för kompetensförsörjning, dvs ett arbetssätt som skapar ett försprång inför framtiden - i tanke och handling- och därmed stärker vi organisationens och regionens konkurrenskraft. Rätt kompetens, på rätt plats vid rätt tidpunkt är en oerhört viktig förutsättning för att skapa tillväxt.

Men arbetar företagen inte själva med sin kompetensförsörjning?

Givetvis gör man det. Men inte alltid tillräckligt långsiktigt och strategiskt. Man kan säga att leda dagens och framtidens komplexa kunskapsorganisationer kräver mycket mer.

Vad vinner man på att vara mer strategisk?
Vi ser att man genom rätt arbetssätt kan attrahera och behålla sina medarbetare och därigenom sin kunskap. Dessutom genom att identifiera framtida kompetensbehov så kan man bygga sin affär och sina strategier på den befintliga kompetensen.

Vad gör då Meritea, mer konkret?
Vi stimulerar, stödjer och stärker organisationer, säger Karin Ingelhag. Det sker genom utbildningsprogram, nätverksmöten med erfarenhetsutbyte och coachstöd. Vi bjuder även in till seminarium.

Hur får man veta mer?
Kom gärna till nästa seminarium som äger rum den 11 september och den 9 okt (kostnadsfritt). Uppstart av utbildningsprogram och nätverket kommer att äga rum under oktober. För mer information och anmälan www.strategiskkompetens.se eller kontakta karin.ingelhag@strategiskkompetens.se.
Powerwalking på konferensen

Att kombinera konferens med stimulerande upplevelser och aktivitet är ett oslagbart koncept för att få till ett lyckat arrangemang. Under maj och juni erbjuder Comwell både kostnadsfri mötesplanering av din konferens OCH ett aktivitetspaket som de kallar ”på gång”. För 250:-/pp ingår skor från New Balance och utomhusaktivitet i härlig miljö vid sjö och hav.

Aspenäs Hotell & Konferens, tel 0302-63 00 00 eller email Varbergs Kurort Hotell & Spa, tel 0340-62 98 02 eller email

Håll utkik efter fler inbjudningar till intressanta events hos Comwell!!!
Hur står det till med effektiviteten?
  • Hur mycket pengar omsätter vi i våra projekt?
  • Hur många parallella projekt jobbar vi med inom företaget?
  • Vad kostar det att starta upp ungefär samma projekt på flera ställen?
  • Vad kostar det i människors tappade motivation när de upptäcker att man dubbeljobbar?
  • Vad gör vi för att undvika att vi startar flera projekt som jobbar med ungefär samma mål?
  • Vad kostar det att lägga ned projekt som är halvfärdiga?
  • Vad kostar det att inte lägga ned projekt som ingen är intresserad av längre men som ligger kvar och ”skvalpar” runt i företaget?
Ja, i denna fullständiga förvirring av olika budskap och frågeställningar hamnade vi i efter en rätt ordinär förfrågan på en projektledarutbildning. Vi arbetade fram en offert och bad givetvis att få diskutera med kunden, ett stort bolag i Göteborg. Det visade sig då att det fanns ett fantastiskt it-system där man skulle kunna ha fullständig kontroll över alla projekt inom företaget. Problemet var att bara ca 25% av alla projektledare använde systemet... någon som känner igen sig…

I samband med starten av utbildningen såg vi givetvis det som absolut nödvändigt att lägga en hel del tid på systemet och ”sälja” in idén att faktiskt använda det. Systemet kunde både hålla ordning på projekt, hur många projekt vi jobbade med, bakgrund, syfte och mål med projektet, hur långt man kommit, stop and go-punkter, vem som var ansvarig, vilka som var involverade i projektet. Ja, det mesta kunde man få ut ur systemet. Problemet är ju inte alltid att verktygen inte finns tillgängliga i företagen utan de används inte av personerna. Det är en förändringsprocess som måste till.

I samband med Projektledarutbildningen implementerades alltså it-systemet i utbildningsmaterialet för att alla deltagarna skulle se fördelarna med att använda det. Vi kan konstatera att utbildningen var ett utomordentligt tillfälle att gå igenom och sälja idéen till andra projektledare, både erfarna och kommande. Med andra ord kommer företaget att spara mycket pengar och resurserna kommer att användas mycket mer effektivt. Samtidigt slipper medarbetarna tappa motivation när de upptäcker att de dubbeljobbar i olika projekt.

Tidigare har man försökt att implementera systemet från chefsnivå och neråt men detta har misslyckats. Så som vi har lagt upp det så bygger vi ”underifrån”, och startar med dem som skall göra jobbet i slutänden. Nyckeln till framgång är att motivera och visa på alla fördelar både för företaget och personalen. Detta har slagit väl ut och motivationen för att använda systemet har markant höjts och effekterna till viljan till förändring syns tydligt i organisationen. Då är det extra stimulerande att jobba med utbildning. Snabbt hitta möjligheter för implementering = snabbt resultat. Oslagbart !

Projektledare för projektledarutbildningen är Ulf Östermark & Lotta Nissbrandt
Lonia Utveckling info@lonia.se eller telefon 073 – 600 80 40


UTLOTTNING

Tänk dig att någon kommer direkt till din dörr med det allra bästa inom frukt & grönt & fisk som säsongen erbjuder. Lokalt och ekologiskt producerat. Vill du vara med i utlottningen av en korg med nyttigheter från Årstiderna så maila namn, företag och adress till oss på Spira Rekrytering, info@spirar.se. Kanske blir du blir en av de lyckliga vinnarna!För mer information: www.arstiderna.com


Och avslutningsvis – lite kloka och mindre kloka ord och uttalanden. Man lär sig ALLTID något nytt!

"Visioner utan åtgärder är bara drömmar, åtgärder utan visioner är bara tidsfördriv, visioner i kombination med åtgärder kan förändra värden!"
Prof, Bo Edvardsson, Karlsstadsuniversitet.

”Bättre med en bildad outbildad än en obildad bildad”
Göran Johansson, stark man i Göteborg

Så sent som i höstas lär finansmannen Mats Qviberg ha gjort några oförsiktiga uttalanden i en intervju i samband med en universitetsuppsats. Ämnet var varför färre kvinnor gör karriär:

– Det ligger i kvinnors gener att vilja bli försörjda av män, sa han och hänvisade till djurriket.
– Inkomsten för en kvinna är inte en lika viktig del som för en man.
– Många kvinnor som stannar hemma med barnen inser att det är ganska skönt.
– Man vill som man ta yttersta ansvaret för inkomsten.
– Kvinnor är många gånger sämre på att förhandla.Ansvarig för texter i Newset: Susanne Hydén, hyden@spirar.se.