Spira Rekrytering AB
Karriärsamtal  |  Analys  |  Uppdrag  |  News  |  Kontakta oss  |  In English
Rekrytering

Att välja rätt medarbetare till företaget är en nyckelfråga för framgång. Man skall identifiera och attrahera rätt individ. Därefter få personen att trivas, utvecklas och skapa lönsamhet. De man söker är medarbetare som har bra grundvärderingar, en förmåga att nå goda resultat och att fungera väl tillsammans med både kunder och kollegor.

Men att hitta dessa nyckelpersoner är inte lätt. Många kunder upplever det både tidskrävande och krångligt att själva ansvara för rekryteringsarbetet. Det är svårt att hitta rätt och samtidigt hålla en professionell nivå gentemot de som söker när tiden inte räcker till. Traditionellt genomförd rekrytering kräver betydande interna resurser som sällan finns tillgängliga. Kanske finns inte ens en personalavdelning att tillgå. Varje chef måste då istället avsätta egen tid för rekrytering.

Spira Rekrytering AB tar ansvar för att genomföra en professionell rekryteringsprocess från start till mål i enlighet med de önskemål som kunden har.
 • Specifikation av uppdraget
  Tillsammans med er som kund och relevanta kontaktpersoner på företaget gör vi en kravspecifikation och går igenom tidplanen. Normalt beräknar vi 6-8 veckor för en rekryteringsprocess.

 • Research, search
  Vår sökning startar sedan alltid i vårt omfattande nätverk där varje kandidat är en person som kommer med en personlig rekommendation. Sedan gör vi ytterligare search, i CV-databas eller via annonsering.

 • Urval, intervjuer, referenstagning
  Ett respektfullt sätt att bemöta varje kandidat gör också att vi lägger grunden till en bra och öppen dialog där kandidaten får en förutsättningslös bild av både den aktuella positionen och organisationen innan man går man beslutar sig. Vi vill inte locka in kandidaterna i ett sockrat erbjudande. Vi vill att de skall vara sugna på jobbet på riktigt. Och vice versa. Dessutom lägger vi alltid stor vikt vid gedigen referenstagning löpande under hela urvalsprocessen.

 • Anställning
  Kunden och kandidaten kommer till beslut, kontrakt skrivs.

 • Uppföljning
  Efter en tid på det nya arbetet följer vi på Spira Rekrytering AB upp hur både kandidat och kund trivs med varandra. Detta för att säkerställa en långsiktigt god relation och kvalitet.
Vi arbetar enligt ESK:s regler gällande etik, sekretess och diskretion för uppdrag inom executive search.

Att både kunder och kandidater trivs med vårt arbetssätt vet vi idag genom återkommande uppdrag.

Rekryteringsstöd
Ibland kommer vi in i arbetet då rekryteringsprocessen redan kommit en bit på väg. Vi kan då stötta med kortare insatser såsom djupintervjuer, referenstagning, analys, informationsinhämtning, bedömning av hela arbetsgruppen osv. I dessa fall debiterar vi uppdraget per timma.

Vi säkrar urvalsprocessen.