Spira Rekrytering AB
Karriärsamtal  |  Analys  |  Uppdrag  |  News  |  Kontakta oss  |  In English
Styrelserekrytering

En rätt sammansatt styrelse är en resurs som hjälper företaget att bli mer attraktivt för både kunder och personal. Dessutom brukar man säga att en styrelseledamot ofta är den mest kostnadseffektiva konsulten i ett företag.

Spira Rekryterings kunder i styrelserekrytering är företag som önskar ett modernt arbetssätt och en väl sammansatt styrelse.

Metodiken vi begagnar oss av har stora likheter med ett vanligt rekryteringsuppdrag. Efter framtagning av kravspecifikation tillsammans med VD, styrelseordförande, nomineringsgrupp så matchar vi nyckelpersoner mot det aktuella behovet.

Behoven kan variera i allt från att ha erfarenhet av exempelvis: familjeföretag, branschspecifik kunskap, tillgång till specifika nätverk, tillväxt/avveckling, sammanslagning eller utlandsarbete.

Många företag söker idag fler kvinnliga styrelsekandidater för att säkerställa både affärsmässighet och mångfald. Man upplever ofta det som svårt att hitta rätt kandidater, något som vi på Spira Rekrytering gärna bidrar med.

Vi finner den bäst lämpade kandidaten matchat mot företagets konkreta behov.

Rätt person till styrelsen stärker både företagets attraktionskraft, lönsamhet och vision.