Välj ett smart avvikelsehanteringssystem

För hantering av avvikelser, så är det bra att ha ett avvikelsehanteringssystem. Det finns ett smart avvikelsehantering som heter KEYnet. Fördelen med det systemet är att det även går lägga till moduler med andra system i samma. När det gäller avvikelser, så är det bra att kunna åtgärda dessa på ett bra sätt, utan att det faller mellan stolarna. Genom att ha ett enda system där du kan rapportera in, kategorisera, åtgärda, följ upp och förebygga så blir allt så mycket enklare.

Bra system för avvikelser

KeYnet avvikelsehanteringssystem är ett smart val för dig som vill kunna hantera avvikelser, reklamationer och annat på smidigaste sättet. När det gäller KEYnet, så är det i sig ett ärendehanteringssystem med många olika moduler. Det är ett slags informationssystem som används som stöd för att administrera ärenden på ett enkelt men effektivt sätt. Med systemet kan du bland annat följa olika ärenden. Se deras status, se vem som jobbat med det, skapa sammanställningar och mycket mer.

Många bra system i ett enda

KEYnet är ett bra val för dig som behöver ha olika system, där du kan hantera olika ärenden så väl som avvikelser. Det går att använda detta system inom olika branscher och det går att hantera anterar du ärenden, uppgifter, förslag, internkontroller, avvikelser, reklamationer och support. Med systemet får du:

  • Snabb och smidig ärendehantering
  • Maskinunderhåll, återkommande, jämna eller ojämna intervaller
  • Avvikelsehantering, Reklamationshantering, 8D
  • Dynamisk projekthantering

Det kan vara bra att satsa på detta system för just din verksamhet. Du kan läsa mer om det på keynet.se!